Jom kita buat FAIL PANITIA

Setiap panitia perlu membuka satu fail putih untuk mengandung dokumen & surat-menyurat peringkat panitia. Untuk membukanya bolehlah merujuk kepada panduan dan contoh berikut:


Fail: SMKM/600-3/2/5 Panitia Bahasa Melayu

Fungsi: 600- Tadbir Urus Sekolah

Aktiviti: 3- Pengurusan Kurikulum & Ko kurikulum

Sub aktiviti: 2- 5 Panitia Bahasa Melayu


Deskripsi:

Perkara berkaitan urusan surat lantikan ahli, biodata ahli, surat panggilan, minit mesyuarat, maklum balas mesyuarat, perancangan pelajaran, sukatan pelajaran, pencapaian, analisis peperiksaan, penyediaan soalan/modul, Pelan taktikal dan operasi, belanjawan serta laporan.

Image by Pettycon from Pixabay

Post a Comment

0 Comments