Kenapa guna konsep "penyepaduan" dalam Pendidikan Sivik?


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sejauh manakah kita warga pendidik memahami akan konsep penyepaduan dalam pengajaran Pendidikan Sivik?


Ia merupakan salah satu daripada 12 Inisiatif terbaharu di peringkat sekolah. Arahan berkenaan terkandung dalam Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2019. Konsep asas pelaksanaannya berkatan dengan perkara berikut:


1.  Penekanan kepada 4 nilai teras:

  • Kasih sayang
  • Hormat-menghormati
  • Bertanggungjawab
  • Kegembiraan

2. Matlamatnya adalah untuk melahirkan warganegara yang mengetahui hak, bertanggungjawab bertanggungjawab dan berakhlak mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global.

3. Ia berfokus terhadap kepada literasi sivik (pengetahuan, sosioemosi & tindakan) dan amali sivik.


4. Mengapa kita tidak gunakan istilah penyerapan, sisipan atau gabung jalin? Untuk lebih memahaminya, sila klik link berikut 👇👇
Selamat mengkaji 👧

Post a Comment

0 Comments