LATIHAN DALAM TALIAN SERTA SOKONGAN & BIMBINGAN RAKAN ELIT BAGI MODUL 6 KOHORT 3, 4 & 5 SEKOLAH-SEKOLAH TS25 DAERAH DARO 2021

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25): SEKOLAH-SEKOLAH KOHORT 6 DAERAH DARO
 
NAMA PROGRAM: LATIHAN DALAM TALIAN SERTA SOKONGAN & BIMBINGAN RAKAN ELIT BAGI MODUL 6 KOHORT 3, 4 & 5 DI BAWAH PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25) SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ZON SARAWAK TAHUN 2021

ANJURAN: SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH & SISC+ PPD DARO
MASA: 8:00 pagi - 1:00 tengah hari
TARIKH: 04 MEI 2021 (Selasa)
PLATFORM: Google Meet & Google Classroom
URUSETIA: SISC+ PPD DARO


SEKOLAH TERLIBAT
1. SK NANGAR (Kohort 5)
2. SK KUALA MATU (Kohort 5)
3. SK TANJONG MANIS (Kohort 5)
4. SK ORANG KAYA SELAIR (Kohort 5)
5. SK ABANG GALAU (Kohort 5)
6. SK KG. TEKAJONG (Kohort 5)
7. SMK MATU (Kohort 5)
8. SMK SEMOP (Kohort 5)
9. SK HIJRAH BADONG (Kohort 4)
10. SK ABANG GESA (Kohort 4)
11. SMK TPDPH NORMAH (Kohort 3)
12. SK CAMPORAN (Kohort 3)

GAMBAR

 

PENUTUP

        TS25 Modul 6: Kefahaman Melalui Rekabentuk (KmR) memberi fokus kepada pemantapan pembelajaran bermakna dan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Kemenjadian murid pula berfokus kepada alignment antara Dokumen Standard (DSKP), Pentaksiran (PBS dan Peperiksaan Awam) dan Pedagogi / Instruksional (PAK21, KBAT, Kemahiran Berfikir dll). Manakala, Sekolah Berkualiti ialah mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui pemimpin berkesan, guru berkualiti serta sokongan PIBG dan Komuniti. SKPMg2 merupakan satu panduan dan  instrumen pentaksiran kendiri yang utama dalam usaha pembentukan Sekolah Berkualiti. Sehubungan dengan itu, matlamat utama ialah mentransformasikan sekolah secara holistik dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan fleksibel, teknik pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang kreatif dan berkesan, pengurusan sekolah yang cekap dengan mengutamakan kemenjadian murid.

Post a Comment

0 Comments