SK TELOK GELAM, DARO: PENGENALAN ASAS "PIKABOT" MARKER UNO SMART CAR


Nama Sekolah: 
SK Telok Gelam, Daro

Nama Program/ Intervensi: 
Pengenalan asas PikaBot Marker Uno Smart Car

Mata Pelajaran: 
Reka Bentuk dan Teknologi

Tarikh Perlaksanaan Program/ Intervensi: 
11 Oktober 2022 (Selasa)

Kumpulan Sasaran:
Tahap 2 - 7 Orang


Pengisian Program/ Intervensi:

1. Aktiviti pengenalan asas membina PikaBot Smart Car mengunakan PikaBot Smart Car Kit.

2. Aktiviti memasang, membina dan mencipta pengaturacaraan asas Smart Car.

3. Memperkenalkan teknologi moden yang diguna pakai pada zaman kini.


Gambar/ Video:

Penutup:

Panitia Reka Bentuk dan Teknologi berusaha untuk mencapai objectif dan matlamat dalam perancangan Panitia. Walaupun terdapat kesukaran dalam pengedalian atas kekurangan peralatan ataupun Kit pembelajaran tetapi ia dapat diatasi. Walaupun kekangan masa dan sumber tenaga, namun matlamat serta objectif yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan adanya kerjasama daripada semua guru, pentadbiran sekolah dan semua pelajar.

Disediakan Oleh:

Ketua Reka Bentuk dan Teknologi

Post a Comment

0 Comments