Mengenai SISC+

School Improvement Specialist Coaches Plus (SISC+)


Image by Gerd Altmann from Pixabay


Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah / School Improvement Specialist Coaches Plus (SISC+) ialah satu daripada inisiatif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) di bawah Program Transformasi Daerah (DTP).

Bermula tahun 2019, perubahan pengoperasian bimbingan SISC+ adalah kepada Pemimpin Pertengahan atau Middle Leaders (ML) iaitu Guru Kanan Mata Pelajaran (KB) dan Ketua Panitia (KP) merujuk kepada surat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak pada 25 Januari 2019 dengan no. rujukan: JPSW.SJQ.100-13/11/2(42).

Malahan, penambahbaikan fungsi SISC+ juga diwujudkan berdasarkan Waran S90/2019 yang diluluskan pada 1 Jun 2019.
Berdasarkan kehendak dan perubahan tersebut, bidang tugas SISC+ terkini adalah untuk memberikan sokongan kepada guru daripada pelbagai aras pencapaian sekolah dalam aspek kurikulum, pedagogi dan penilaian.

Di samping itu, SISC+ juga membimbing dan membangunkan ML daripada pelbagai aras pencapaian sekolah dalam aspek penyeliaan pengajaran dan pembelajaran.

Natijahnya, perubahan fungsi dan peranan SISC+ yang telah ditambahbaik adalah bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) guru di sekolah berdasarkan SKPMg2 Standard 4.

Pada akhirnya, segala tumpuan terhadap usaha ini merealisasikan ciri sekolah berkesan dan juga kemenjadian murid.