DOKUMEN PELAKSANAAN PLC

PLC adalah merupakan singkatan kepada Professional Learning Community atau Komuniti Pembelajaran Profesional. PLC menggalakkan kolaborasi yang lebih aktif dalam kalangan guru bagi menambahbaik kualiti PdPc dalam bilik darjah.

Setiap pelaksanaan PLC perlulah direkodkan dalam SPL KPM dengan menggunakan nombor rujukan surat pelaksanaan PLC tersebut. Disamping itu, setiap pelaksanaan PLC perlulah mempunyai:

1. Focus (fokus)
2. Improve (penambahbaikan)
3. Share (perkongsian)

Sehubungan dengan itu, ketiga-tiga perkara tersebut perlulah wujud dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan PLC. Rentetan itu, PENDOKUMENTASIAN pelaksanaan PLC tersebut perlulah ada bagi sebagai eviden. Capaian dibawah merupakan beberapa contoh PENDOKUMENTASIAN yang boleh digunakan sebagai rujukan. Format dan rekabentuk tersebut bolehlah diubahsuai mengikut kreativiti masing-masing namun, kandungan asas perlulah ada.

TOOLKIT PELAKSANAAN PLC KLIK SINI
Post a Comment

0 Comments