Panduan Tuntutan TERKINI untuk GURU

Borang Tuntutan Baharu Tahun 2020Mulai tahun 2020 ini, segala borang tuntutan perlulah menggunakan format baharu. Borang tuntutan hanyalah kepada pegawai apabila menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus yang dihadiri.

Pastikan semua dokumen adalah lengkap dan dihantar kepada pengajur mesyuarat / taklimat / kursus dengan kadar yang segera. Dokumen sokongan perlulah disusun mengikut terbit seperti berikut:
  1. Salinan Kad Pengenalan
  2. Salinan Muka Depan Akaun Bank Gaji
  3. Salinan Penyata Gaji / Payslip (bulan semasa)
  4. Surat Kebenaran Menggunakan Kenderaan Ibu/bapa, Suami/isteri, atau Anak jika guna kenderaan bukan milik hakmilik sendiri
  5. Borang Kelulusan Ketua Jabatan menggunakan Kenderaan Sendiri bagi perjalanan melebihi 240km (jika berkenaan)
  6. Salinan Surat Panggilan Mesyuarat/Taklimat/Kursus termasuk aturcara/tentatif program
  7. Resit Terksi, Grab, Kapal Terbang, Kereta Sewa, Bas, Feri dan lain-lain tambang pengangkutan awam (jika berkenaan)
  8. Resit Hotel (jika berkenaan)
  9. Resit Dobi, Tempat Letak Kenderaan dan Lebihan Bagasi (jika berkenaan) 

 Photo by Lukas from Pexels