Persediaan Buka Sekolah 24 Jun 2020 PKPP

Persediaan Buka Sekolah 24 Jun 2020 PKPP

Persediaan buka sekolah telah dibuat 2 minggu lebih awal. Antara perkara fizikal yang dibuat ialah mengecat tanda laluan yang menunjukkan arah pergeraan pelajar untuk melancarkan pergerakan, mengelak pertembungan dan mengekalkan penjarakkan sosial diamal disekolah.      

Bilik darjah juga telah disiapkan, lengkap dengan jumlah meja dan kerusi seperti yang telah ditentukan dalam SOP PKP untuk menyambut kehadian pelajar pada 24 Jun 2020.  Meja dan kerusi disusun dengan menguatamakan penjarakan dan jumlah pelajar tidak lebih 20 orang.Para ibu bapa juga juga turut datang bergotong royong membantu sekolah, menyiapkan kelas, membantu keperluan asrama.

Post a Comment

0 Comments