Plickers Sebagai Kaedah PdPc Abad 21

images from google

Plickers merupakan satu aplikasi web online yang boleh digunakan oleh guru sebagai kaedah abad ke-21. Aplikasi ini boleh digunakan untuk guru membuat kuiz di dalam kelas. Berbeza dengan aplikasi web online yang lain seperti quiziz dan kahoot yang digunakan untuk membuat kuiz, aplikasi ini lebih sesuai dijalankan dalam kalangan murid sekolah rendah kerana murid tidak memerlukan gadjet seperti telefon mudah (smartphone). Untuk mengetahui cara penggunaan plickers, boleh rujuk pautan di bawah berkaitan dengan tutorial penggunaan plickers yang telah disediakan oleh cikgu Hailmi.

https://www.cikguhailmi.com/2017/04/tutorial-guna-plickers-sebagai-tools-pdpc-abad-21.html

Boleh juga menonton tutorial di aplikasi youtube sekiranya belum jelas.

Post a Comment

0 Comments