SK CAMPORAN: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (APTITUD) TAHUN 6

 Pentaksiran Psikometrik (PPsi) adalah salah satu daripada komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang dilaksanakan di semua sekolah. 

Objektif pelaksanaan:

1. mengenalpasti kebolehan semula jadi, personaliti, bakat dan kecendurangan seseorang murid.

2. Digunakan sebagai alat untuk mengenal pasti tret yang boleh diperkembangkan melalui aktiviti pembelajaran di dalam bilik atau luar bilik darjah.

3. Selaras dengan hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memastikan sahsiah dan kemenjadian murid secara holistik dapat diketengahkan.


Post a Comment

0 Comments