e-PROSIDING KOLOKIUM TS25 PERINGKAT ANTARABANGSA TAHUN 2021


KOLOKIUM TS25

PERINGKAT ANTARABANGSA
TAHUN 2021

Tema:
Guru dan Revolusi Industri 4.0:
Cabaran dan Harapan Semasa Covid-19

e-PROSIDING KOLOKIUM TS25
Kompilasi Artikel Kajian, Kajian Tindakan & Kajian Inovasi

Penerbit:
PASUKAN SISC+
SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DARO, SARAWAK

Dengan kerjasama:
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN PENYELIDIKAN TEKNOLOGI SARAWAK

Post a Comment

0 Comments