PROGRAM: PERTANDINGAN KUIZ SEJARAH

MATA PELAJARAN: SEJARAH

TARIKH PELAKSANAAN:

22 OGOS - 2 SEPTEMBER 2022

SASARAN: MURID TAHUN 4 HINGGA 6

PERISIAN:

1. Murid menjawab 50 soalan Kuiz Sejarah dalam masa yang ditetapkan (1 jam.)

Pada 29 Ogos 2022 hingga 2 September 2022 ialah minggu Sejarah. Semua murid tahap 2 telah menjalankan pertandingan kuiz Sejarah di kelas masing-masing. Pertandingan ini dijalankan selama satu jam.

 

PENUTUP

Pertandingan ini dijalankan dengan lancar dengan kerjasama antara ahli panitia dan murid-murid. Diharapkan menerusi pertandingan ini, murid dapat memupuk dan memperkukuhkan semangat setia negara dan jati diri serta menanam rasa tanggungjawab murid terhadap sekolah dan negara.