SK KG BETANAK: PROGRAM BANTU MEMBACA SKBE

Nama Sekolah: SK Kg Betanak, Daro

Nama Program/Intervensi: Program Bantu Membaca

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu

Tarikh Pelaksanaan Program/Intervensi: Bulan September-November 2022

Kumpulan Sasaran: Murid yang belum menguasai kemahiran membaca

Pengisian Program/Intervensi:

1. Murid diagihkan ke dalam kumpulan berlima.

2. Setiap kumpulan mempunyai guru yang membimbing murid.

3. Murid dibimbing untuk membaca dengan betul.

Gambar:

Penutup: Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memastikan murid-murid yang dibimbing mampu membaca dengan lancar dan program ini dapat serta akan berlangsung dengan jayanya.

Disediakan oleh:

Ketua Panitia Bahasa Melayu
SK Kg Betanak, Daro


Post a Comment

0 Comments