SK ORANG KAYA SERGUNIM : PROGRAM BANTU MEMBACA 2022

 

Nama Sekolah: SK ORANG KAYA SERGUNIM

Nama Program/Intervensi: PROGRAM BANTU MEMBACA 2022

Mata Pelajaran: BAHASA MELAYU

Tarikh Pelaksanaan Program/Intervensi: Bulan September - November 2022

Kumpulan Sasaran: Murid yang belum menguasai kemahiran membaca

Pengisian Program/Intervensi:

1. Murid diagihkan ke dalam kumpulan.

2. Setiap kumpulan mempunyai guru yang membimbing murid.

3. Murid dibimbing untuk membaca dengan betul.

Gambar:


 

 

           

Penutup: Secara keseluruhannya, program bantu membaca ini dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan murid-murid. Program ini juga dapat mencapai sasaran program pada akhir November 2022.

 

Disediakan oleh:

 

Ketua Panitia Bahasa Melayu

SK ORANG KAYA SERGUNIM

Post a Comment

0 Comments