SK. STALON - OPERATION DICE GAMES

 

Nama Sekolah: SK. Stalon, Daro

Nama Program/ Intervensi: 
Operation Dice Game


Mata Pelajaran: 
Mathematics (DLP)


Tarikh Perlaksanaan Program/ Intervensi: 
28 September 2022 (11.40 -1210)

Kumpulan Sasaran: Semua Murid SK Stalon

Pengisian Program/ Intervensi:

1.    Guru memberikan penerangan permainan

2.    Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan

3.    Setiap kumpulan diberikan soalan secara terbeza mengikut kategori (Pemulihan atau pengukuhan)

4. Kumpulan yang berjaya menyelesaikan soalan diberi markah

 

Gambar/ Video:
Penutup:

Aktiviti ini dapat membantu kefahaman murid dalam semua operasi subjek matematik. Selain itu, dapat menarik minat murid dalam pembelajaran subjek matematik.

 

Disediakan Oleh:

Penyelaras program PLaN.


Post a Comment

0 Comments