SMK BELAWAI: Bengkel Asas Tarian Etnik Melanau di bawah Program Penggalakan Kesenian "Seni Untuk Semua"

Nama Program / Intervensi: Bengkel Asas Tarian Etnik Melanau di bawah Program Penggalakan Kesenian "Seni Untuk Semua"

Mata Pelajaran: Kelab Kebudayaan

Tarikh pelaksanaan program / intervensi: 19 Oktober 2022

Kumpulan Sasaran: 7 orang pelajar PPKI dan 53 orang pelajar arus perdana SMK Belawai 

Pengisian Program / Intervensi: 1. Asas Tarian

                                                   2. Mengenali muzik 

                                                   3. Penciptaan pola lantai

Gambar / Video:


Penutup: Adalah diharapkan selepas aktiviti ini, murid dapat;


1. Mengenal pasti bakat, karakter dan kreativiti murid dalam seni tari.  

2. Memberi peluang penyertaan menyeluruh dalam program seni tari dalam kalangan murid berbakat sedia ada yang kurang pendedahan serta kemahiran.

3. Mencungkil minat dan mengembangkan bakat secara holistik untuk kemenjadian murid.

4. Mengetengahkan keistimewaan dan keunikan seni tari yang terdapat di Malaysia kepada murid.

5. Memastikan semua murid memperoleh markah PAJSK di peringkat daerah.  

 

Disediakan oleh: Grace Amanda Basi anak Kumbong (KGP Kelab Kebudayaan)

Post a Comment

0 Comments