SMK BELAWAI: PROGRAM ORIENTASI MURID TINGKATAN 4 SESI 2023/2023

Program ini diadakan setiap tahun di bawah penyelarasan Unit Bimbingan dan Kaunseling untuk murid murid Tingkatan 4. Penyesuaian diri dari pembelajaran menengah rendah ke menengah atas memang memberi kesan yang agak berbeza dalam kalangan murid. Oleh itu persediaan dari segi mental,emosi serta fizikal haruslah diserapkan melalui kejelasan halatuju masing masing. Selain itu mereka haruslah membuat pemilihan mata pelajaran yang tepat dan bersesuaian dengan minat dan kerjaya mengikut personalti masing masing. Sehubungan dengan itu pihak sekolah memberikan pendedahan awal yang meliputi pelbagai aspek untuk membantu menambahkan pengetahuan murid.

TARIKH: 30-31 MAC 2023

SASARAN:SEMUA MURID TINGKATAN 4 SMK BELAWAI

TEMPAT: DEWAN SRI BARONG

ANJURAN BERSAMA: UNIT PENGURUSAN, UNIT HAL EHWAL MURID DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK BELAWAI

GAMBAR:


Diharapkan menerusi program ini, murid tingkatan 4 lebih bersedia dan boleh menyesuaikan diri dalam pembelakaran menengah atas malah boleh mengelpasti halatuju masing- masing. 


Post a Comment

0 Comments