SMK BELAWAI: PROGRAM ORIENTASI MURID TINGKATAN 1 SESI 2023/2024

Program Orientasi Murid Tingkatan 1 adalah merupakan suatu usaha untuk mendekatkan para murid baru dalam alam situasi persekolahan yang sebenar. Oleh itu persediaan dari segi mental serta fizikal haruslah diterapkan di dalam setiap diri murid yang baru memasuki alam sekolah menengah. Sehubungan dengan itu Unit Bimbingan Dan Kaunseling dengan kerjasama Unit Hal Ehwal Murid telah merancang serta ingin melaksanakan program seperti mana yang dinyatakan dalam kertas cadangan. 

TARIKH:27-29 MAC 2023

SASARAN: SEMUA MURID TINGKATAN 1 SMK BELAWAI

TEMPAT: DEWAN SRI BARONG

ANJURAN BERSAMA: UNIT PENGURUSAN, UNIT HAL EHWAL MURID DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK BELAWAI

GAMBAR:


Diharapkan melalui program ini, murid- murid tingkatan 1 boleh menyesuaikan diri dalam pembelajaran dan suasana di sekolah menengah. Melalui program ini juga, diharapkan murid tingkatan 1 boleh memperbaiki diri sendiri untuk meniti dunia remaja.


Post a Comment

0 Comments