SMK BELAWAI: TAKLIMAT INTERPRETASI INVENTORI KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI (IKPSI) PEG. PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

13 April 2023, Taklimat penerangan Inventori Kesejahteraan Psikologi (IKPsi) oleh Puan Siti Maria Binti Jabu, Kaunselor Pendidikan Negeri, Sektor Psikologi dan Kaunseling, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak pada jam 2.30 petang hingga 5.00 petang secara dalam talian. Keberadaan guru adalah di lokasi masing- masing.

Taklimat adalah mengenai Pentafsiran Skor yang melibatkan 8 konstruk iaitu Emosi, Fizikal, Intelektual, Perhubungan, Pekerjaan, Spiritual, Identiti dan Kewangan.  Inventori Kesejahteraan Psikologi (IKPsi) merupakan ujian psikologi yang dibangunkan oleh Bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada tahun 2021 untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi warga pendidik.

Antara objektif yang digariskan dalam Inventori Kesejahteraan Psikologi (IKPsi) ialah mengenalpasti tahap kesejahteraan psikologi warga pendidik di KPM secara holistik, membangunkan profil kesejahteraan psikologi warga KPM serta menjalankan intervensi melalui pembangunan, pencegahan dan pemulihan kepada warga KPM berdasarkan data profil kesejahteraan psikologi.

Semua warga pendidik SMK Belawai telah menyertai taklimat ini dengan jayanya. Diharapkan menerusi taklimat ini, semua warga pendidik di SMK Belawai akan mempunyai profil kesejahteraan psikologi yang baik.Laporan: Nurhana Binti Mustafa
Post a Comment

0 Comments