PLC Teacher Sharing Session - Pengurusan Panitia Mata Pelajaran. SISC+ sebagai Knowledgeable Others (KO).

 Nama Sekolah:

SK BRUAN MAPAL


Nama Program :

PLC Teacher Sharing Session - Pengurusan Panitia Mata Pelajaran. SISC+ sebagai Knowledgeable Others (KO).



Mata Pelajaran :

BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS, SAINS, MATEMATIK, SEJARAH, RBT, PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB.



Tarikh Pelaksanaan Program:

22 JUN 2023, HARI KHAMIS



Kumpulan Sasaran:

SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN



Pengisian Program / Intervensi:

1) Bimbingan pihak SISC+ kepada ketua panitia untuk menguruskan fail panitia mata pelajaran seterusnya disebarkan kepada ahli-ahli panitia.

2) Membaiki kekurangan yang ada dalam pengurusan fail panitia.



Gambar :








Penutup:

Diharapkan program sebegini dapat memberi manfaat dan dapat dilaksanakan pada masa akan datang.



Disediakan oleh:

Ahmad Ismail Bin Mohammad

Penyelaras Website


Post a Comment

0 Comments