SK KG BETANAK : PROJEK KECERIAAN PERPUSTAKAAN

Pusat Sumber Sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diurus secara sistematik. Sehubungan dengan itu, keceriaan Pusat Sumber adalah salah satu aspek paling utama bagi menarik minat seluruh warga SKBE untuk menggunakan PSS dalam usaha mewujudkan sebuah pusat sumber sekolah cemerlang

Objektif.

  1. Menarik minat warga SKBE untuk berkunjung ke pusat sumber sekolah.
  2. Menarik minat membaca dalam kalangan warga SKBE.
  3. Menambahkan keceriaan PSS supaya lebih selesa dan menarik agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh guru-guru dan murid-murid disamping mewujudkan situasi p&p yang pelbagai serta berlainan daripada di bilik darjah.

Bil.

Perancangan Anggaran

1

Menukar tikar getah yang baru.

2

Membaik pulih dan menyusun semula rak-rak buku.

3.

Menambah sudut-sudut informasi dan melengkapkan papan kenyataan di bilik perpustakaan dan pusat sumber sekolah.

4.

Menyediakan bekas penyimpanan buku bagi setiap kelas agar lebih sistematik dan kemas.

5.

Membuat penjilidan buku baru.

6.

Menyediakan ruang khas pada rak di pusat sumber untuk menyimpan Fail Rekod Peribadi Murid.


Sebelum
Selepas


Projek ini dilaksanakan dengan jayanya dengan kerjasama dari semua warga kerja Sekolah Kebangsaan Kampung Betanak untuk keselesaan murid-murid. Ianya dapat dilaksanakan dengan jayanya bersama-sama dan mencapai objektif yang digariskan dalam menjadikan PSS sebagai pusat tumpuan ilmu di sekolah ini dan seterusnya melahirkan pelajar yang cemerlang dari semua aspek. Segala perancangan, pengurusan dan pentadbiran yang dibuat berjalan dengan lancar.

 

Disediakan oleh ,

Nurul Aini Mohd Yunos

Guru Perpustakaan SK Kg Betanak + Penyelaras Website SISC+ SK Kg Betanak

 
Post a Comment

0 Comments