SK OK SELAIR: Kem Kepimpinan Ko-Kurikulum

Diadakan pada 14 JUN 2023 di SK OK SELAIR Kem Kepimpinan Ko-Kurikulum: Memupuk Pemimpin Holistik di SK Orang Kaya Selair Sekolah merupakan tempat penting untuk membentuk pemimpin masa depan yang berkualiti. Bagi Sekolah Kebangsaan (SK) Orang Kaya Selair, pendekatan holistik dalam pendidikan menjadi fokus utama. Dalam usaha memenuhi keperluan tersebut, Kem Kepimpinan Ko-Kurikulum diadakan sebagai inisiatif untuk memupuk dan mengembangkan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar. Program ini bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang berwawasan, berdaya saing, serta berakhlak mulia di kalangan pelajar SK Orang Kaya Selair. Kem Kepimpinan Ko-Kurikulum adalah satu-satunya program yang dirangka khas oleh sekolah untuk melibatkan pelajar dalam aktiviti luar kelas yang berfokuskan kepada pembangunan kepimpinan. Dalam program ini, pelajar diberi peluang untuk mengenal pasti potensi diri mereka, memperoleh pengetahuan tentang kepimpinan, dan melatih kemahiran penting seperti komunikasi, kerjasama, pengurusan, dan pemecahan masalah. Program ini berlangsung selama tiga hari dan melibatkan pelbagai aktiviti yang dirancang secara teliti oleh pihak sekolah. Salah satu aspek unik tentang Kem Kepimpinan Ko-Kurikulum di SK Orang Kaya Selair adalah penglibatan guru dan pelajar dalam perancangan dan pelaksanaan program. Guru-guru yang terlibat memainkan peranan penting sebagai fasilitator dan mentor untuk membimbing dan memberi panduan kepada pelajar. Ini memberikan peluang bagi para pelajar untuk belajar dan berinteraksi dengan guru di luar suasana kelas, mendorong hubungan yang lebih akrab dan saling penghargaan. Program ini juga dirancang dengan mengambil kira kepelbagaian minat dan bakat pelajar. Aktiviti yang dilaksanakan merangkumi pelbagai bidang seperti sukan, seni, keusahawanan, khidmat masyarakat, dan kepimpinan. Dalam aktiviti sukan, pelajar diajar untuk bekerjasama sebagai satu pasukan, memahami pentingnya kepimpinan dalam mencapai matlamat bersama. Dalam bidang seni, mereka diberi ruang untuk menunjukkan kreativiti dan inisiatif melalui pameran seni dan pertunjukan. Di samping itu, melalui aktiviti keusahawanan, pelajar diberi peluang untuk mengenal dunia perniagaan dan mempelajari kemahiran pengurusan serta keberanian dalam menghadapi cabaran. Selain itu, dalam program ini juga terdapat aktiviti khidmat masyarakat yang memberi peluang kepada pelajar untuk memberikan sumbangan dan bakti kepada masyarakat setempat. Melalui aktiviti ini, pelajar diajar tentang tanggungjawab sosial, kepedulian terhadap orang lain, serta kesedaran terhadap isu-isu semasa. Mereka akan memahami betapa pentingnya seorang pemimpin mempunyai sikap empati dan berper anan dalam memajukan masyarakat. Kem Kepimpinan Ko-Kurikulum di SK Orang Kaya Selair memainkan peranan penting dalam membentuk pemimpin holistik. Program ini tidak hanya memberikan penekanan kepada kemahiran kepimpinan, tetapi juga menitikberatkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Pelajar diajar tentang pentingnya integriti, kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan dalam memimpin. Dengan memupuk budi pekerti yang baik, program ini berusaha membentuk pemimpin yang dapat diandalkan dan dihormati oleh orang lain. Keseluruhannya, Kem Kepimpinan Ko-Kurikulum di SK Orang Kaya Selair adalah satu inisiatif yang luar biasa dalam membentuk pemimpin masa depan yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Melalui pengalaman dan pembelajaran dalam program ini, pelajar tidak hanya memperoleh kemahiran kepimpinan, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai budi pekerti yang penting. Dengan demikian, mereka akan menjadi pemimpin yang berkeupayaan, bertanggungjawab, dan bersedia menghadapi cabaran dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat.

Post a Comment

0 Comments