SK ORANG KAYA MUDA PAKERI PALOH: PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2023/2024

1) NAMA SEKOLAH:

SEKOLAH KEBANGSAAN ORANG KAYA MUDA PAKERI PALOH


2) NAMA PROGRAM:

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2023/2024

 

3) TARIKH PELAKSANAAN PROGRAM:

20 MAC-14 APRIL 2023 ( 4 MINGGU )


4) KUMPULAN SASARAN:

MURID-MURID TAHUN 1

 

5) PENGISIAN PROGRAM:

i.       Membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau prasekolah kepada pendidikan formal.

ii.     Menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekolahan sekolah.

iii.    Meningkat keyakinan murid dan membentuk sikap yang positif.

iv.    Meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sifat positif dalam interaksi sosial.

v.      Membantu murid mengurus diri sendiri.

vi.  Menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya.


6) GAMBAR: 

7) PENUTUP:

 Program berjalan dengan lancar mengikut masa yang ditetapkan. Murid bersedia dan bermotivasi untuk mengikuti sesi pembelajaran secara formal bermula di tahun 1 pada tahun 2023 dan berpeluang untuk meningkatkan kemahiran berfikir pada aras tinggi (KBAT) dalam  pembelajaran abad ke 21. 

 

8) DISEDIAKAN OLEH:

(EN KAMARULAZMAN BIN MAMAT)

Penyelaras  Program Transisi Tahun 1

SK Orang Kaya Muda Pakeri Paloh

 


    

Post a Comment

0 Comments