SK KG BETANAK : INTERVENSI BAHASA INGGERIS 300 SIGHT WORDS PROGRAMME

1)NAMA SEKOLAH:

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BETANAK


2)NAMA PROGRAM:

INTERVENSI BAHASA INGGERIS 300 SIGHT WORDS PROGRAMME


3)TARIKH/TEMPAT:

25 SEPTEMBER 2023 / BILIK GURU


4)KUMPULAN SASARAN:

·         GURU-GURU DI BAWAH PANITIA BAHASA INGGERIS

·         MURID-MURID SK KG BETANAK

4   

      5)ANJURAN 

         UNIT PANITIA BAHASA INGGERIS SK KG BETANAK


6)PENGISIAN PROGRAM:

  • Perbincangan serta perkongsian ilmu mengenai dapatan hasil konvensyen yang dihadiri oleh Ketua Panitia Bahasa Inggeris SK Kg Betanak ke National Conference On Classroom Based Assesment yang diadakan di Hotel Grand Dorset Subang Jaya
  • Objektif utama adalah untuk mengukuhkan lagi kemenjadian murid SK Kg Betanak di dalam penggunaan Bahasa Inggeris serta mendedahkan Teknologi Maklumat kepada murid dalam pembelajaran Bahasa Inggeris
  • Mengkaji keberkesanan dan intervensi yang sesuai dengan persekitaran sekolah supaya murid SK Kg Betanak mampu untuk seiring kecemerlangan dalam bidang ko-akademik Bahasa Inggeris
  • Mengkaji Tahap Penguasaan murid dalam Bahasa Inggeris bagi penulisan, bacaan, pendengaran dan pemahaman secara efisien        
7)GAMBAR:


8)PENUTUP:

Diharapkan dengan pendekatan serta intervensi yang diamalkan ini mampu mendedahkan murid penggunaan perbendaharaan kata bahasa Inggeris deengan lebih meluas seterusnya menghasilkan kemenjadian murid dalam akhlak dan juga pencapaian akademik.


9)DISEDIAKAN OLEH:

KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS SK KG BETANAK

NURUL AINI BINTI MOHD.YUNOS


Post a Comment

0 Comments