SK KG TEKAJONG: PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) - DATA ANALISIS - PANITIA PJPK

 

Nama Sekolah                            : SK Kg Tekajong

Nama Program / Intervensi         : Professional Learning Community (PLC) - Data Analisis

Mata Pelajaran                           : PJPK (Panitia PJPK)


Tarikh Pelaksanaan Program / Intervensi: 26 Mac 2024

Kumpulan Sasaran                     : Ahli Panitia PJPK SK Kg Tekajong


PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) - DATA ANALISIS - PANITIA PJPK


ALAT KOLABORATIF:

DATA ANALISIS


PROSEDUR:

FOCUS

ISU:

Proses Penilaian terhadap Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) akhir tahun 2023 melalui analisis item dibuat. Ada murid yang masih tidak mencapai tahap penguasaan minimum.

Perlu mencari kaedah yang sesuai untuk meningkatkan penguasaan murid.

 

IMPROVE

STRATEGI:

1.  Perbincangan guru bersama ahli panitia tentang data PBD yang diperolehi.

2.  Penetapan ETR untuk menjadi sasaran guru bagi memastikan murid dapat meningkat daripada TOV yang diperolehi.

3. Sesi soal Jawab antara ahli Panitia tentang kesediaan murid terhadap PdP PJPK.

4. Mengkaji masalah yang wujud bagi murid yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum (TP3)

 

SHARE

PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK:

1.  Setiap guru mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid yang tidak mendapat TP3

2.  Mencari kaedah terbaik meningkatkan TP murid

3. Brainstorming idea

4. Beberapa kaedah dipilih untuk dilaksanakan bagi meningkatkan penguasaan murid.

5. Data terkini akan dianalisis selepas PBD pertama tahun 2024 dilaksana.

 


Gambar/Video:
Penutup: 
Semoga PLC pertama bagi Panitia PJPK dapat menggariskan kepentingan intervensi bagi meningkatkan prestasi murid dalam bidang PJPK secara menyeluruh.

Disediakan Oleh:
SU Panitia PJPK

Post a Comment

0 Comments