SK KG TEKAJONG: PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) - DATA ANALISIS - PANITIA SEJARAH

 

Nama Sekolah                            : SK Kg Tekajong

Nama Program / Intervensi         : Professional Learning Community (PLC) - Data Analisis

Mata Pelajaran                           : Panitia Sejarah


Tarikh Pelaksanaan Program / Intervensi: 3 April 2024

Kumpulan Sasaran                     : Ahli Panitia Sejarah


PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) - DATA ANALISIS - PANITIA SEJARAH


ALAT KOLABORATIF:

DATA ANALISIS


PROSEDUR:

FOCUS

ISU:

Proses Penilaian terhadap Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) akhir tahun 2023 melalui analisis item dibuat. Ada murid yang masih tidak mencapai tahap penguasaan minimum

Perlu mencari kaedah yang sesuai untuk meningkatkan penguasaan murid.

 IMPROVE

STRATEGI:

1.  Perbincangan guru bersama ahli panitia tentang data PBD yang diperolehi.

2.  Penetapan ETR untuk menjadi sasaran guru bagi memastikan murid dapat meningkat daripada TOV

     yang diperolehi.

3. Sesi soal Jawab antara ahli Panitia tentang kesediaan murid terhadap PdP

4. Mengkaji masalah yang wujud bagi murid yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum (TP3)

 SHARE

PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK:

1.  Setiap guru mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid yang tidak mendapat TP3 dalam mata pelajaran Sejarah.

2.  Mencari kaedah terbaik meningkatkan TP murid dalam pentaksiran PBD.

3. Brainstorming / Sumbangsaran idea untuk aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Sejarah bagi Tahap 2.

4. Beberapa kaedah dipilih untuk dilaksanakan bagi meningkatkan penguasaan murid.

5. Data terkini akan dianalisis selepas PBD pertama tahun 2024 dilaksana.


Gambar/Video:
Penutup:

Semoga PLC pertama bagi Panitia Sejarah mampu menggariskan perkara atau isu yang penting bagi menyediakan pelan intervensi yang terbaik untuk meningkatkan prestasi murid dalam subjek ini. 


Disediakan Oleh:

Panitia Sejarah

Post a Comment

0 Comments